Deprecated: file_get_contents(): Passing null to parameter #2 ($use_include_path) of type bool is deprecated in /home/users/drugieserce/public_html/drugieserce.hoste.pl/spotkania/core/libraries/flat-files.php on line 38
Wspomnienie Ks. EDWARDA MAJCHERA - Spotkania integracyjne ,Młodzież.Wspomnienia, pamietniki

Wspomnienie Ks. EDWARDA MAJCHERA

 

Ks. infułat EDWARD MAJCHER

            urodził się 15 lutego 1931 roku w Białyninie, pow. Sochaczew. Podczas II Wojny Światowej nauki pobierał na tajnych kompletach w Sochaczewie. Tu ukończył liceum im. Fryderyka Chopina a po maturze w 1949 roku wstąpił do Wyższego Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Warszawie. Jednocześnie studiował na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie obronił pracę magisterską. Święcenia kapłańskie przyjął w dniu 8 sierpnia 1954 roku.

            Neoprezbiter ks. Edward Majcher został skierowany jako wikariusz do parafii Lubochnia. Potem kolejno został mianowany wikariuszem w parafiach: Matki Bożej Częstochowskiej w Wołominie i Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Warszawie na Saskiej Kępie. W marcu 1974 roku, Stefan kardynał Wyszyński Metropolita Warszawski Prymas Polski, powierzył ks. Edwardowi Majcherowi obowiązki proboszcza parafii św. Wojciecha w Warszawie.

Praktycznie od samego początku drugim nurtem działalności ks. Infułata była katecheza. Zajmował się nią na wielu poziomach, w szkole, w kurii metropolitalnej organizując „ogniska katechetycznne”,  w Wyższym Seminarium Duchownym św. Jana w Warszawie a także w Papieskim Wydziale Teologicznym i Prymasowskim Studium Życia Wewnętrznego. Jako katechetyk był promotorem i recenzentem wielu prac magisterskich pisanych w tych fakultetach.  W maju 1976 roku w Akademii Teologii Katolickiej otrzymał tytuł doktora.   Był autorem licznych prac naukowych i opublikował wiele artykułów w różnych pismach katolickich. Był gorącym zwolennikiem powrotu nauki religii do szkoły. Czynnie uczestniczył w przygotowaniu aktów prawnych związanych z powrotem katechezy i uposażenia katechetów.  Współtworzył programy nauczania i podręczniki oraz materiały dydaktyczne.

            Ks. Edward Majcher w uznaniu za pracę został odznaczony godnościami kościelnymi; kanonika w 1978 roku, honorowego kapelana Jego Świątobliwości w 1981 roku. Ojciec Święty Jan Paweł II uhonorował ks. Edwarda Majchera godnością protonotariusza apostolskiego – infułata. Ks. kardynał Józef Glemp mianował wikariuszem biskupim d/s. katechizacji i przewodniczącym Wydziału Nauki Katolickiej Kurii Metropolitalnej Warszawskiej.

             W marcu 1998 roku ks. infułat doznał rozległego zawału serca, który zakończył się przeszczepem tego narządu 8 czerwca 1999 roku w Śląskim Centrum Chorób Serca w Zabrzu.

            Ks. Edward Majcher, decyzją swego biskupa ordynariusza, przestał być proboszczem w czasie przebywania w szpitalu i pozostał emerytem – rezydentem w parafii, której 25 lat był proboszczem.

Na prośbę członków i Zarządu Głównego Stowarzyszenia Transplantacji Serca, został mianowany przez ks. kardynała Józefa Glempa, kapelanem stowarzyszenia. Funkcję tę przyjął jak każdą wcześniejszą jako służbę Chrystusowi w drugim człowieku. Był jednym z nas. Kochał nas a my kochaliśmy jego. Wszyscy otaczaliśmy go głębokim szacunkiem. Każdy z nas, kto potrzebował wsparcia duchowego, otrzymywał je. Dzielił z nami nasze radości i troski. Uczestniczył w naszych uroczystościach. Wszyscy pamiętamy Msze Św. odprawiane przez niego na naszych Zjazdach w intencji ludzi po przeszczepie serca, lekarzy i pielęgniarek. Tutaj też zaowocowały wcześniej zdobyta wiedza i doświadczenie w dziedzinie katechezy. Na zawsze pozostaną nam w pamięci jego mądre, dokładnie przemyślane i jednocześnie głęboko wzruszające okolicznościowe konferencje i kazania.

Udzielał wywiadów, był uczestnikiem wielu audycji telewizyjnych i radiowych, przede wszystkim na temat katechizacji i wychowania młodego pokolenia. Ostatnio głównie na temat transplantacji organów. Uważał, że jego udział jako świadka tych zdarzeń może przyczynić się do zmiany mentalności społeczeństwa w kierunku lepszego zrozumienia, czym w gruncie rzeczy jest ratowanie życia przez zgodę na oddanie swego narządu. Dla Ojca Świętego Jana Pawła II było to najwyższym aktem miłości bliźniego.

            Koniec jego pielgrzymki ziemskiej poprzedził udany przeszczep nerki, na którą czekał prawie trzy lata. Jednak Dawca życia zdecydował o zakończeniu tego bogatego i cichego przejścia przez tę ziemię księdza infułata Edwarda Majchera.

            Dobry Księże Infułacie, wstawiaj się za nami u Pana Boga.

 

 

                                                                       Wojciech Skubiszak i Tadeusz Machnik