Deprecated: file_get_contents(): Passing null to parameter #2 ($use_include_path) of type bool is deprecated in /home/users/drugieserce/public_html/drugieserce.hoste.pl/spotkania/core/libraries/flat-files.php on line 38
Msza i konferencja - Spotkania integracyjne ,Młodzież.Wspomnienia, pamietniki

Msza i konferencja

 

Msza i konferencja
Z inicjatywy Koła Warszawa we współpracy z Zarządem Głównym Stowarzyszenia
Transplantacji Serca w dniu 10 lutego 2008 r., w przeddzień Światowego Dnia Chorych, w bazylice św. Krzyża w Warszawie odbyła się msza św. poświęcona głównie problematyce związanej z transplantacją organów. Mszę celebrował ks. Józef Jachimczak, Krajowy Duszpasterz Służby Zdrowia. Mszę koncelebrowali ks. Infułat Edward Majcher, Kapelan Stowarzyszenia Transplantacji Serca i ks. Piotr Sadkiewicz, proboszcz parafii św. Michała Archanioła w Leśnej k/Żywca. W wygłoszonej homilii ks. Jachimczak skierował posłanie do chorych oczekujących na przeszczep organów, do osób po transplantacjach, do dawców i rodzin dawców organów, do lekarzy i pielęgniarek leczących i wspomagających chorych przed przeszczepem, w trakcie pobytu w szpitalu i po operacji a także do duchownych niosących posługę chorym i ich rodzinom. Przemówienie wygłosił także ks. Infułat Edward Majcher, który przypomniał słowa Jana Pawła II iż oddawanie organów jest prawdziwym aktem miłosierdzia dla bliźniego.

 


W trakcie mszy fragmenty Starego Testamentu odczytał prof. Bogdan Michałowicz z Centralnego Szpitala Klinicznego Akademii Medycznej w Warszawie a Nowego Testamentu dr Małgorzata Piotrowska kardiolog z Instytutu Kardiologii w Aninie i członek zarządu Koła Warszawa. Prof. B. Michałowicz był też autorem modlitw wiernych, które odczytane zostały przez członka zarządu Koła Warszawa STS, przedstawicielkę stowarzyszenia skupiającego rodziny dawców, przez siostry zakonne oraz pielęgniarki.

Mszy towarzyszył wspaniale śpiewający, specjalnie zaproszony Warszawski Międzyparafialny Chór Towarzystwa Śpiewaczego.

Po mszy odbyła się konferencja dot. sytuacji w polskiej transplantologii, której przewodniczył prof. Marian Zembala, szef Śląskiego Centrum Chorób Serca, W spotkaniu uczestniczyli prof. prof. Zbigniew Religa, Wojciech Rowiński, Bogdan Michałowicz i Jerzy Korewicki wraz z zespołem lekarzy i pielęgniarek z Instytutu Kardiologii w Aninie, Tadeusz Bujak Prezes Stowarzyszenia Transplantacji Serca, Wojciech Skubiszak Wiceprezes STS, Henryk Kubiak Prezes Koła Warszawa, koleżanki i koledzy z kół w Warszawie, Zabrzu i Krakowie, przedstawiciele innych stowarzyszeń związanych z transplantacją organów i rodzin dawców. Szczególne miejsce zajęli ks. Jachimczak, ks. Majcher i proboszcz bazyliki św. Krzyża ks. Marek Białkowski, bez poparcia których i ich zaangażowania i pomocy nie mogłyby odbyć się uroczystości i spotkanie.

W trakcie prowadzonej debaty przypomniano o sytuacji na odcinku pozyskiwania organów, cele i zadania jakie powinny przyświecać wszystkim mającym wpływ na poprawę sytuacji a także ustalono aby przekazać do całego społeczeństwa warszawskie przesłanie podejmowania każdej inicjatywy zmierzającej do uświadamiania bliźnim roli i znaczenia dawstwa organów zwłaszcza jako decyzji chrześcijańskiej. Podkreślono również rolę jaką powinni odgrywać w tym zakresie proboszczowie wszystkich parafii w kraju. Zebrani z uznaniem ocenili inicjatywę Stowarzyszenia Transplantacji zorganizowania uroczystości i konferencji jako jednej z form działań na rzecz poprawy w zakresie leczenia chorych poprzez transplantację organów.

Po konferencji uczestnicy spotkali się na cateringu sponsorowanym przez właściciela "Restauracji Warszawskiej" p. Waldemara Stańczyka, gdzie przy poczęstunku wymieniano się poglądami, dyskutowano, odnawiano stare i zawiązywano nowe znajomości. Z satysfakcją należy stwierdzić, że zaproszone osoby po transplantacji ze wzruszeniem dziękowały za inicjatywę podjętą przez Stowarzyszenie Transplantacji Serca a proboszcz bazyliki św. Krzyża zapewnił, że udostępni sale kościelne na kolejne uroczystości.

Paweł Kądziałko