Deprecated: file_get_contents(): Passing null to parameter #2 ($use_include_path) of type bool is deprecated in /home/users/drugieserce/public_html/drugieserce.hoste.pl/przeszczepy_narzadow/core/libraries/flat-files.php on line 38
Wskazania do przeszczepienia serca. - Przeszczep serca, płuc,Dawcy ,

Wskazania do przeszczepienia serca.

 

 

 

Prof. dr hab. med. Krzysztof Chiżyński

 

rzeszczepienie serca proponowane jest chorym, u których doszło do nieodwracalnego, ciężkiego uszkodzenia mięśnia sercowego, a wszystkie tradycyjne metody leczenia zachowawczego i chirurgicznego nie mogą przynieść żadnej poprawy.
Rozważając przeszczepienie serca należy upewnić się, że:
1/ niemożliwe jest żadne inne leczenie
2/ proces chorobowy jest na tyle nasilony, że uzasadnia tak radykalne postępowanie
3/ nie stwierdza się oczywistych przeciwwskazań, które znacznie zwiększają prawdo-podobieństwo niepowodzenia zabiegu.

U pacjentów z niewydolnością serca należy rozważyć przeszczepienie serca z następujących wskazań:
1/ Znaczne ograniczenie wydolności fizycznej (III-IV klasa według NYHA)
2/ Oporna na leczenie dławica piersiowa
3/ Oporne na leczenie, zagrażające życiu zaburzenia rytmu serca.

Uprzednio należy wykluczyć wszystkie inne sposoby leczenia chirurgicznego, takie jak:
a/ rewaskularyzacja z powodu znacznego odwracalnego niedokrwienia mięśnia sercowego
b/ wymiana zastawki z powodu krytycznej wady aortalnej
c/ wymiana lub naprawa zastawki z powodu ciężkiej niedomykalności zastawki mitralnej.

Po przeprowadzeniu szczegółowych badań kardiologicznych określić można:

A/ Wskazania niewątpliwe:
1/ Maksymalne zużycie tlenu < 10 ml/kg/min
2/ IV klasa czynnościowa według NYHA
3/ Wielokrotne hospitalizacje z powodu zastoinowej niewydolności serca
4/ Oporne na leczenie niedokrwienie mięśnia sercowego z nieoperacyjnymi zmianami w tętnicach wieńcowych oraz frakcją wyrzutową lewej komory wynoszącą < 20%
5/ Nawracające mimo leczenia objawowe komorowe zaburzenia rytmu serca.

B/ Wskazania prawdopodobne:
1/ Maksymalne zużycie tlenu < 14 ml/kg/min
2/ III-IV klasa czynnościowa według NYHA
3/ Niedawne hospitalizacje z powodu zastoinowej niewydolności serca
4/ Nawracające złożone komorowe zaburzenia rytmu u osoby z nagłymi zgonami w wywiadzie rodzinnym
5/ Niestabilna dławica piersiowa nie poddająca się leczeniu za pomocą pomostowania aotalno-wieńcowego lub przezskórnej śródnaczyniowej angioplastyki wieńcowej, z frakcją wyrzutową lewej komory wynoszącą < 30%.

C/ Wskazania niewłaściwe:
1/ Maksymalne zużycie tlenu > 14 ml/kg/min
2/ I-II klasa czynnościowa według NYHA
3/ Stabilna, wysiłkowa dławica piersiowa z frakcją wyrzutową lewej komory wynoszącą > 20%.

Ponieważ przeszczepienie serca jest najbardziej radykalnym leczeniem jego niewydolności należy podjąć wszelkie starania, aby uzyskać u chorego poprawę kliniczną, doprowadzając wydolność jego serca do takiego stanu, w którym przeszczep nie będzie konieczny.

Należy rozważyć i/lub wykluczyć następujące przyczyny nasilenia niewydolności krążenia:
1/ istnienie odwracalnego niedokrwienia lub zamrożenia mięśnia sercowego
2/ migotanie przedsionków, trzepotanie przedsionków, częstoskurcz przedsionkowy, zwłaszcza przebiegające z szybką akcją komór
3/ blok przedsionkowo-komorowy
4/ nadmierne spożycie alkoholu
5/ nadczynność lub niedoczynność tarczycy
6/ źle kontrolowana cukrzyca
7/ niedostateczna kontrola nadciśnienia tętniczego
8/ nieskuteczne leczenie diuretykami
9/ ujemne inotropowe działanie stosowanych leków
10/ leczenie niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi
11/ niedostateczne przestrzeganie zaleceń dietetycznych (spożycie soli i płynów)
12/ niedostateczne przestrzeganie zalecanego leczenia farmakologicznego
12/ otyłość
13/ nakładające się zakażenie
14/ utajone zwężenie zastawki aortalnej
15/ hipowentylacja / zespół bezdechu sennego.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prof. dr hab. n. med. Krzysztof Chiżyński
Kierownik Zakładu Kardiologii Inwazyjnej
I Katedry Kardiologii i Kardiochirurgii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
Uniwersytecki Szpital Kliniczny Nr 3
Ul. Sterlinga 1/3
91-425 Łódź