Deprecated: file_get_contents(): Passing null to parameter #2 ($use_include_path) of type bool is deprecated in /home/users/drugieserce/public_html/drugieserce.hoste.pl/przeszczepy_narzadow/core/libraries/flat-files.php on line 38
Badania dawcy. Opieka nad dawcą - Przeszczep serca, płuc,Dawcy ,

Badania dawcy. Opieka nad dawcą

 

 

Dr hab.n.med. Wojciech Sucha

 

Dawcy są selekcjonowani w oparciu o dane uzyskane z wywiadu, badań radiologicznych klatki piersiowej, gazometrii krwi tętniczej, badania bronchofiberoskopowego i ostatecznej oceny w trakcie pobierania narządu. Dawcy spełniające wszystkie kryteria kwalifikacji SA określani, jako idealni. Dawcy nie spełniający kluczowych kryteriów np. PaO2<200 są dyskwalifikowani. Dawcy z grupy pośredniej są określani, jako dawcy graniczni.

 

Dawcy idealni charakteryzują się następującymi cechami:
* Wiek< 55 lat
* Nikotynizm w wywiadzie <20 paczko-lat
* Brak urazu klatki piersiowej w wywiadzie
* Czas trwania wentylacji mechanicznej <48 godzin
* Ujemny wywiad w kierunku astmy oskrzelowej
* Brak choroby nowotworowej w wywiadzie
* Ujemny wynik barwienia wydzieliny z róg oddechowych metodą Grama
* Ciśnienie parcjalne tlenu (PaO2)>300 mm Hg w trakcie wentylacji z PEEP= 5 cm H2O i zawartością tlenu w wydychanym powietrzu (FiO2) = 1
* Brak cech istotnej zatorowości płucnej

Pamietaj !!!
Wypełnij Oświadczenie Woli.
  
Noś je zawsze przy sobie.
* Brak zmian w rtg klatki piersiowej
* Brak nieprawidłowości w badaniu bronchofiberoskopowym

 

 

Dawcy graniczni charakteryzują się jedną lub kilkoma następującymi cechami:
* Wiek <55
* Nikotynizm w wywiadzie <20 paczko-lat
* Zlokalizowany uraz klatki piersiowej lub jatrogenne powikłanie takie jak odma lub płyn (krew) w jamie opłucnej
* Czas trwania wentylacji mechanicznej <48 godzin
* Dodatni wywiad w kierunku astmy oskrzelowej
* Pierwotne nowotwory OUN w wywiadzie lub niedające przerzutów nowotwory skóry
* Dodatni wynik barwienia wydzieliny z róg oddechowych metodą Grama
* Ciśnienie parcjalne tlenu 200 * Ogniskowe zmiany w rtg klatki piersiowej
* Wydzieliny w oskrzelach głównych w badaniu brochofiberoskopowym
* Cechy zaawansowanego zespołu wykrzepienie wewnątrz naczyniowego

 

U ocenianych dawców wskazane jest monitorowanie badania gazometrycznego krwi tętniczej przynajmniej co dwie godziny. Sekwencyjne RTG klatki piersiowej co 2 godzin.
Kontrola wypełnienia łożyska naczyniowego za pomocą przynajmniej CVP, a najlepiej ciśnienia w tętnicy płucnej i ciśnienia zaklinowania..
Należy zwrócić uwagę na stosowaną antybiotykoterapię. Może być konieczna korekta stosowanych stosowanych antybiotyków w kierunku szerokiego spektralnych preparatów, np. karbapenów. Należy zachęcać zespół opiekujący się dawcą do wczesnego pobrania próbek na badania mikrobiologiczne -krew, BAL lub mini-BAL.

 

Dawcy z grupy granicznej wymagają ścisłego nadzoru anestezjologicznego wyszkolonego w prowadzeniu dawców płuc. Istnieje możliwość rekwalifikacji, przez właściwe postępowanie, dawcy z grupy granicznej do prawidłowej po normalizacji ocenianych parametrów np. PaO2SCCS

 

Bibliografia