Deprecated: file_get_contents(): Passing null to parameter #2 ($use_include_path) of type bool is deprecated in /home/users/drugieserce/public_html/drugieserce.hoste.pl/przeszczepy_narzadow/core/libraries/flat-files.php on line 38
Odrzucanie przeszczepu - Przeszczep serca, płuc,Dawcy ,

Odrzucanie przeszczepu

 

 


Odrzucanie przeszczepu jest to obronna reakcja organizmu na obce białko, które występuje w przeszczepianej tkance lub organie.

Rodzaje

  • super ostre odrzucenie - jest pośrednią odpowiedzią organizmu biorcy z powodu istnienia antygenów dawcy (np. różna grupa krwi). Ujawnia się w kilka minut i taki przeszczep musi zostać natychmiast usunięty aby zapobiec silnej odpowiedzi immunologicznej organizmu.
  • ostre odrzucenie - jest pośrednią odpowiedzią organizmu, występuje około 5 - 10 dni od dnia przeszczepu i może zakończyć się zniszczeniem przeszczepu jeżeli nie zostanie prawidłowo rozpoznany przez organizm biorcy
  • chroniczne odrzucanie

Mechanizm

  • I faza - rozpoznanie antygenu w organizmie
  • II faza - namnożenie różnych populacji limfocytów T i B oraz powolne niszczenie przeszczepu
  • III faza - odczyn immunologiczny doprowadzający do całkowitego zniszczenia przeszczepu

Odrzucanie

Niedostateczna immunosupresja układu odpornościowego prowadzi do reakcji odrzucenia przeszczepu. Ryzyko odrzucenia jest największe we wczesnym okresie po transplantacji, a następnie stopniowo się zmniejsza

Postać nadostra odrzucenia przeszczepu pojawia siÍ już w kilka minut po wszczepieniu serca. Ten typ odrzucania przeszczepu spowodowany jest obecnoúciπ przeciwciał w surowicy biorcy, skiero- wanych przeciwko antygenom dawcy. Przeciwciała te uszkadzają śródbłonek naczyń wieęcowych, doprowadzajπc do masywnego obrzęku serca, zakrzepów śródnaczyniowych i niedokrwienia narządu. Serce przestaje się kurczyć, jest obrzęknięte i ciemnoczerwone .

Ostre odrzucanie występuje najczściej pomiędzy 5. a 10. dniem od chwili transplantacji.We wczesnym okresie reakcja odrzucania przeszczepionego serca z reguły nie powoduje objawów klinicznych, ale gdy się one pojawiπ, może być już nieodwracalna.Klinicznymi objawami postaci zaawansowanej są:

duszność, poczucie osłabienia,ciche i głuche tony serca, wypełnione i tętniπce żyły szyjne oraz powiększenie wπtroby - ich wystπpienie świadczy o ciężkim uszkodzeniu serca przez proces odrzucania.

 

Zapobieganie

Można zapobiegać odrzucaniu przeszczepu poprzez podawanie leków immunosupresyjnych powodujących zmniejszenie antygenów.

Powodzenie przeszczepu zależy od:

  • odpowiedniego doboru dawcy z punktu widzenia antygenów zgodności tkankowej
  • odpowiedni dobór kliniczny biorcy i dawcy tzn. zwracając uwagę na chorobę podstawową, wiek, predyspozycje psychiczne
  • odpowiednie zabezpieczenie narządu pobranego
  • odpowiednia technika chirurgiczna

Inna definicja mówi, że jest to: nieprawidłowa lub nadmierna reakcja organizmu na alergeny szeroko rozpowszechnione w środowisku.