Deprecated: file_get_contents(): Passing null to parameter #2 ($use_include_path) of type bool is deprecated in /home/users/drugieserce/public_html/drugieserce.hoste.pl/przeszczepy_narzadow/core/libraries/flat-files.php on line 38
Interakcje z Cyklosporyną - Przeszczep serca, płuc,Dawcy ,

Interakcje z Cyklosporyną

 

 

Chorzy po przeszczepieniu serca są przewlekle leczeni immunosupresyjnie, między innymi Cyklosporyną (Sandimun - Neoral, CsA). Poniżej przedstawiamy wykaz najczęściej stosowanych leków, które wpływają na stężenie Cyklosporyny we krwi i mogą w ten sposób albo spowodować wzrost poziomu jej działania (A), niebezpiecznie zmniejszyć jej działanie (B) albo nasilić jej toksyczne działanie (C). W miarę możliwości prosimy o unikanie stosowania tych leków. W przypadkach koniecznych prosimy poinformować pacjenta o konieczności pilnej kontroli poziomu Cyklosporyny we krwi.

Wzrost poziomu cyklosporyny powodują
(A)
Obniżenie poziomu cyklosporyny powodują
(B)
Nasilenie nefrotoksyczności w połączeniu z cyklosporyną
(C)
 

Ketokonazol (ketozol, nizoral)
Flukonazol (flukonazol, diflukan)
Itrakonazol (orungal)
Miconazol (dactarin)
Diltiazem (dilzem, oxykardil)
Werapamil (isoptin, staveran)
Antybiotyki makrolidowe
Doksycyklina
Norfloksacyna (chibroxin, norbactin)
Metoklopramid
Propafenon
Androgeny
Doustne środki antykoncepcyjne
Antagoniści receptora H2 z wyjątkiem pantoprazolu (controloc)
Acetazolamid (diuramid)
Cymetydyna (altramet)
Kolchicyna
Alkohol
Pentazocyna (fortral)
Tamoksyfen (nolwadex)

 

Barbiturany
Karbamazepina (amizepin, tegretol)
Fenytoina
Rifampicyna
Izoniazyd
Co - trymoksazol dożylny
Pyralgin
Prymidon (mizodin)
Warfaryna
Omeprazol (exter, losec, polprazol, prazol)

Amfoterycyna B
Aminoglikozydy
Ciprofloksacyna
Melfalan (Alkeran)
Co - trymoksazol doustny
Furosemid
NLPZ (diclofenac, indometacyna)
NLPZ inhibitory COX � 2 (aulin, viox)
Acyklovir (heviran, zovirax)
Gancyklovir
Itraconazole (orungal)
Ketokanazol
Dizopiramide (disocor)
Mannitol
Cymetydyna
Doustne Srodki antykoncepcyjne
Metoclopramid
Kolchicyna


Cyklosporyna potęguje efekt działania: glikokortykosteroidów, lowastatyny (myositis i rhabdomyoliza) kolchicyny.

Na podstawie zestawienia dr K. Rella, Indeksu Leków oraz Cardiac Transplantation przygotowała dr M. Sobieszczańska - Małek

Artykuł - przeszczepserca.pl