Deprecated: file_get_contents(): Passing null to parameter #2 ($use_include_path) of type bool is deprecated in /home/users/drugieserce/public_html/drugieserce.hoste.pl/serce/core/libraries/flat-files.php on line 38
Serce niewydolne -

Serce niewydolne

 

Telekonferencja z Collegium Medicum
Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
- (od lewej) dr Beata Zawadowicz,
prof. Marian Zembala, prof. Waldemar Banasiak;
w tle - dr Dariusz Dudek.

W listopadzie odbyła się w Częstochowie III Ogólnopolska Konferencja Naukowa Towarzystwa Lekarskiego Częstochowskiego na temat "Serce niewydolne". Konferencja zgromadziła ponad 500 zainteresowanych jej tematyką słuchaczy z całego kraju.
      Niewydolność serca stała się jednym z głównych problemów kardiologii. Jest ona nieuchronną konsekwencją m.in. dwóch najpoważniejszych schorzeń społecznych: choroby wieńcowej i nadciśnienia tętniczego. Dotyczy głównie populacji po 55 roku życia, przy gwałtownym wzroście zachorowań po 65 roku życia. Na konferencji zaprezentowano najnowsze osiągnięcia w leczeniu niewydolności serca od diagnostyki poprzez wszystkie etapy leczenia: farmakologicznego, inwazyjnego i kardiochirurgicznego do przeszczepu serca.


      W konferencji udział wzięli wybitni specjaliści kardiolodzy i kardiochirurdzy: prof. Waldemar Banasiak, prof. Andrzej Bochenek, prof. Marian Zembala, prof. Piotr Ponikowski, doc. Paweł Buszman, dr Dariusz Dudek, dr Krzysztof Reczucha. Przedstawili oni aktualny stan badań i własne doświadczenia w leczeniu niewydolności serca.
      Referat pt. "Diagnostyka niewydolności serca" wygłosił prof. Waldemar Banasiak. Zagadnieniom leczenia farmakologicznego niewydolności serca swój referat poświęcił prof. Piotr Ponikowski. Referat wygłosił prof. Waldemar Banasiak, a dr Krzysztof Reczuch mówił o możliwościach zapobiegania niewydolności serca z zastosowaniem terapii genowej - implantacji autologicznych, multipotencjalnych komórek szpikowych u chorych ze świeżym zawałem serca.
Terapia genowa była tematem ożywionej dyskusji z udziałem profesorów: Andrzeja Bochenka i Mariana Zembali, doc. Pawła Buszmana, dr. Krzysztofa Reczucha oraz uczestniczącego w konferencji za pomocą telełączy dr. Dariusza Dudka z Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.
W trakcie referatu doc. Pawła Buszmana nt. "Leczenie inwazyjne niewydolności serca" przeprowadzono wideokonferencję z Pracownią Hemodynamiki I Oddziału Kardiologiczno-Angiologicznego Polsko-Amerykańskiej Kliniki Serca w Ustroniu, w czasie której zademonstrowano angioplastykę naczyń wieńcowych u chorego z niską frakcją wyrzutową. Dr Marek Król zaprezentował technikę kontrapulsacji wewnątrzaortowej. Następnie prof. Andrzej Bochenek omówił rolę kardiochirurgii w leczeniu niewydolności serca z zastosowaniem rewaskularyzacji i operacji STICH. W trakcie referatu przeprowadzono wideokonferencję z salą operacyjną I Kliniki Kardiochirurgii w Katowicach, w czasie której dr Mirosław Wilczyński wykonywał zabieg rewaskularyzacji serca. ;Prof.
Marian Zembala wygłosił referat pt. "Niewydolność krążenia - leczenie operacyjne - doświadczenia roku 2002", omówił także niektóre problemy transplantacji serca i płuco-serca. Uzupełnieniem referatu była wideotransmisja z Pracowni Hemodynamiki Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu, podczas której dr Hubert Krupa zademonstrował założenie endowaskularnego stentu w pourazowym tętniaku aorty piersiowej.
W końcowej części konferencji dwa wybrane przypadki zaprezentowała dr Jolanta Petruk-Kowalczyk.
Wideokonferencje prezentowały zastosowanie telemedycyny w zakresie telenauki, telepracy i teledydaktyki. Uczestnicy konferencji mogli obserwować przebieg operacji i wysłuchać komentarzy zespołu operującego, a także zadawać mu pytania. Z kolei referujący współpracowali na odległość ze swoimi zespołami operującymi, poprzez dyskusje z nimi oraz udzielanie istotnych rad i wskazówek w trakcie operacji.

Prelegenci konferencji - profesorowie:
(od lewej) Waldemar Banasiak, Andrzej Bochenek,
Jerzy Woy-Wojciechowski.


      Mam nadzieję, że ta wymiana doświadczeń przyczyni się do powstania poradni niewydolności serca w regionie częstochowskim, co pozwoli na szybką diagnostykę niewydolności serca i stosowanie najbardziej właściwego dla tych pacjentów leczenia.
      Konferencję zakończył dr Marian Marchewka - prezes Towarzystwa Lekarskiego Częstochowskiego. Za udział w konferencji przysługiwało 10 punktów edukacyjnych.

dr Beata Zawadowicz
wiceprezes, sekretarz naukowy
Tow. Lekarskiego Częstochowskiego

Częstochowska Gazeta Lekarska nr 2004/2 - pismo Częstochowskiej Izby Lekarskiej.
Wydawca: Okręgowa Rada Lekarska w Częstochowie.