Deprecated: file_get_contents(): Passing null to parameter #2 ($use_include_path) of type bool is deprecated in /home/users/drugieserce/public_html/drugieserce.hoste.pl/aktualnosci/core/libraries/flat-files.php on line 38

Notice: unserialize(): Error at offset 0 of 1 bytes in /home/users/drugieserce/public_html/drugieserce.hoste.pl/aktualnosci/core/libraries/flat-files.php on line 38
Historia STS - Aktualności

Historia STS

Rys historyczny Stowarzyszenia Transplantacji Serca

 

Początki Stowarzyszenia Transplantacji Serca sięgają roku 1988, kiedy to żyjący z przeszczepionym sercem pacjenci byli świadkami licznych trudności, na jakie natrafiał w Polsce program transplantacyjny. W tym czasie stale wysuwano wątpliwości natury etycznej; brak było jasnych przepisów prawnych; często wyrażano pogląd, że operacje przeszczepów są zbyt drogie w stosunku do możliwości finansowych polskiego społeczeństwa. A tymczasem umierali chorzy, którym zabieg transplantacji mógł uratować życie.

Pacjenci żyjący z przeszczepionym sercem postanowili stworzyć organizację wspierającą program transplantacyjny oraz popularyzującą w społeczeństwie transplantację serca jako skuteczną metodę leczenia w przypadkach, gdy inne metody zawiodły. Trzeba pamiętać, że była to wtedy stosunkowo nieliczna grupa osób stale spotykających się w czasie pobytów w szpitalu, w czasie badań czy rehabilitacji.

Impulsem, którzy spowodował podjęcie starań o zawiązanie i rejestrację STS był list Piotra Macury, najdłużej (w roku 1988) żyjącego pacjenta po transplantacji - do innych osób żyjących z drugim sercem. W liście tym autor między innymi pisał:

.. „Wiem o braku akceptacji dla metody transplantacji wśród lekarzy, niedostatkach informacji w tej mierze adresowanej do społeczeństwa, biurokratycznej machinie utrudniającej misję lekarzom a nas traktującą w sposób— oględnie nazywając– zdumiewający. /..../ wiem, że działając w grupie jesteśmy w stanie zrobić dla sprawy więcej, niż każdy z nas w pojedynkę. Zachęcam więc do czynnego poparcia naszego spotkania, do wzięcia w nim udziału, zachęcam do przemyślenia sposobów przyjścia z pomocą czekającym na ratunek”.

Zjazd założycielski S.T.S. odbył się 28-30.04 1989r w Lubiatowie

List spotkał się z pełnym poparciem wszystkich pacjentów oraz z akceptacją docenta Zbigniewa Religi i wsparciem przedstawicieli Kombinatu Górniczo-Hutniczego Miedzi w Lubinie.
W dniach 28-30.04.1989 powołano komitet założycielski, który przygotował statut i doprowadził do rejestracji stowarzyszenia przez sąd. Prace komitetu zostały uwieńczone powodzeniem w dniu 27.10.1989 roku, kiedy to Sąd Wojewódzki w Legnicy zarejestrował stowarzyszenie pod nazwą „Stowarzyszenie Transplantacji Serca” z siedzibą w Lubinie.
Przez 14 lat Lubin był siedzibą Zarządu Głównego– co wiązało się z miejscem pracy i zamieszkania długoletniego prezesa - Edwarda Rippela. Do Warszawy przeniesiono siedzibę na przełomie lat 2003/2004 - po wyborze nowego składu ZG.

Wraz ze wzrostem liczby członków zaistniała potrzeba powołania kół terenowych. I tak powstawały:
- w roku 1992 koło w Krakowie,
- w roku 1994 (czerwiec) koło w Warszawie
- w roku 1994 (wrzesień) koło w Zabrzu,
- w roku 1997 koło Północ (w Tczewie)

W roku 2005 - w czasie Walnego Zebrania Członków STS zlikwidowano koło Północ, ograniczając strukturę do trzech kół - współpracujących z ośrodkami transplantacyjnymi.
Koło w Warszawie uzyskało od początku 2006 roku osobowość prawną.

Stowarzyszenie Transplantacji Serca uzyskało status organizacji pożytku publicznego. Numer KRS : 0000069411

 

Stowarzyszenie organizuje coroczne ogólnopolskie spotkania integracyjne ludzi po przeszczepie serca:

 

Zjazd założycielski S.T.S. odbył się 28-30.04 1989r w Lubiatowie

Zjazd STS odbył się w Reptach Śląskich w dniu 25.11.1090 roku.

Zjazd STS odbył się w Chróstniku koło Lubina w dniach 29.11-1.12.1991 roku,

Zjazd STS odbył się w dniach 22-25 maja 1992 roku w Kozubniku koło Porąbki (w Beskidzie Małym)

Zjazd odbył się w dniach 22-23 września 1993 roku w Krakowie.

Zjazd odbył się w dniach 3-5 czerwca 1994 roku w Szczyrku.

Zjazd odbył się w dniach 27-29 listopada 1995 roku ponownie w Kozubniku.

Zjazd odbył się w dniach 18-20 października 1996 roku w Białobrzegach nad Zalewem Zegrzyńskim,

Zjazd odbył się w dniach 17-19 października 1997 roku w Ryni nad Zalewem Zegrzyńskim

Zjazd odbył się w dniach 23-25 października 1998 roku w Krościenku nad Dunajcem

Zjazd odbył się w dniach 11-13 września 1999 w Kołobrzegu-Podczelu

Zjazd odbył się w dniach 13-15 października 2000 roku w Wiśle

Zjazd odbył się w dniach 28-30 września 2001 roku ponownie w Krościenku nad Dunajcem

Zjazd odbył się w dniach 13-15 września 2002 roku w Muszynie

Zjazd odbył się w dniach 12-14 września 2003 roku w Bocheńcu koło Chęcin

Zjazd odbył się w dniach 1-3 października 2004 w Krościenku nad Dunajcem

Zjazd odbył się w dniach 30 września do 2 października 2005 w Bocheńcu koło Chęcin

Zjazd odbył się w dniach 13-15 października 2006 w Bartkowej nad Jeziorem Rożnowskim

Zjazd odbył się w dniach 5-7.10.2007 roku ponownie w Krościenku nad Dunajcem

Zjazd odbył się 23-25 maja 2008 roku, w Żerkowie koło Jarocina

Zjazd odbył się w dniach 26 - 28.06.2009 roku ponownie w Krościenku nad Dunajcem

Zjazd odbył się w dniach 3 – 5 czerwca 2011 roku w Ryni nad Zalewem Zegrzyńskim

Zjazd odbył się w dniach 29.06 - 1.07.2012 roku w Rudkach

Zjazd odbył się w dniach 21-23 czerwiec 2013 w Okuninka nad jeziorem białym w Lubelskim

Zjazd odbył się w dniach 27-29 czerwca 2014 w Brennej

Ogólnopolski Zjazd Osób po Przeszczepie Serca odbył się w dniach 25-27-09-2015r w Ostrowie Wielkopolskim

 

Zjazdy dzieci i młodzieży po przeszczepie serca

 

 

 

Opracowano na podstawie materiałów udostępnionych przez długoletniego prezesa Stowarzyszenie Transplantacji Serca - Pana Edwarda Rippela

 

Staszek Majchrzak